Därför är radonmätning viktigt

Har du någonsin hört talas om radon? Om inte, är det dags att lära sig lite mer. Radon är en radioaktiv gas som inte har någon färg, smak eller lukt, och den finns i i marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vatten. Det är därför som radonmätning är så viktig, inte bara för ditt hus utan också för skolor, förskolor, arbetsplatser och bostadsrättsföreningar.

Om du är utsatt för höga nivåer av radon under en längre tid kan risken för lungcancer öka avsevärt. I Sverige drabbas cirka 500 människor varje år av lungcancer på grund av radonexponering. Det är en skrämmande siffra, och det är anledningen till att radonmätning är så kritiskt.

Det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten i inomhusluften är för hög. För att identifiera om du bor i ett av dessa hus och om du är i fara, måste du genomföra en radonmätning.

Radonmätningar bör genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. En mätperiod på minst två månader, även känd som långtidsmätning, är den mest tillförlitliga metoden för att få ett årsmedelvärde för radonhalten i ditt hem. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är satt till 200 Bq/m³. Om dina mätningar visar högre nivåer, måste du agera för att minska radonet.

Om du inte har tid för en långtidsmätning, kan du utföra en korttidsmätning som varar i minst 7 dagar, men helst 10 dagar. Detta är särskilt användbart om du planerar att köpa eller sälja ett hus eller nyligen har genomfört renoveringar.

Radon finns överallt i Sverige i olika halter, och det är därför det är så viktigt att mäta radonhalten i ditt hem. Höga radonhalter utgör en allvarlig hälsorisk och ökar risken för cancer. Ditt hem ska vara en plats där du känner dig trygg, och genom att mäta radon kan du se till att det är en säker plats för dig och din familj.

Att veta om du har höga radonhalter i ditt hem är första steget mot att skydda din hälsa och din familjs hälsa. Så varför vänta? Beställ din radonmätning idag och skapa en säkrare inomhusmiljö för dig själv och dina nära och kära.