Radonmätning hemma – beställ nu!

Att säkerställa en hälsosam boendemiljö är en grundläggande åtgärd för varje hushåll, och en av de viktigaste aspekterna är att regelbundet genomföra radonmätningar i ditt hem. Mellan oktober och april, under minst två månader, har du möjlighet att självständigt utföra en pålitlig radonmätning med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Ta steget för att säkra ditt hem och beställ  radonmätning nu!

Radon, en osynlig och luktfri gas, utgör en potentiell hälsorisk som många inte är medvetna om. Det enda sättet att upptäcka förhöjda radonhalter är genom noggranna mätningar. Långvarig exponering för höga radonnivåer ökar risken för lungcancer dramatiskt. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten resulterar radon årligen i cirka 500 fall av lungcancer i Sverige. För att minimera denna risk är regelbundna mätningar och vidtagna åtgärder av yttersta vikt.

I bostäder och offentliga lokaler är det fastställda gränsvärdet för radon 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Överstiger radonhalten detta värde, krävs omedelbara åtgärder för att minska exponeringen och därigenom skydda hälsan. Man räknar med att över 325 000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Genom att beställa hem radondosor avsedda för långtidsmätning kan du säkerställa pålitliga resultat och få ett årsmedelvärde. Dosorna placeras enligt instruktioner och skickas tillbaka för analys när mätperioden är över. Inom en vecka får du en mätrapport som tydligt indikerar om ditt hem har förhöjda radonhalter eller om boendemiljön är säker. 

För de som inte har genomfört en radonmätning på över tio år eller har genomfört renoveringar och ombyggnationer, är det starkt rekommenderat av Strålsäkerhetsmyndigheten att genomföra en ny mätning. Detta är det enda sättet att säkerställa en fortsatt hälsosam och radonfri boendemiljö. Ta det första steget mot en säkrare framtid för dig och din familj genom att beställa din radonmätning redan idag!

Övrigt