Praktisera mindfulness

Mindfulness är en övning och filosofi som innebär att man är medvetet närvarande och uppmärksam på det som händer i nuet, utan att döma eller bedöma det. Det handlar om […]